Yhteispelin Perusasiat

Porukan ydinideana

on olla tukena kasvuun ja kehittymiseen ‘ niille kaikkein pienimmille’, joiden resurssit muuten eivät ehkä riitä toiminnan kehittämiseen. Vahva ja monipuolinen paikallistoiminta tukee ja rikastuttaa maaseutualueiden palvelutarjonnan kehittymistä sekä alueella vierailevien, että paikallisasutuksen näkökulmasta.

Porukkaan ovat tervetulleita

mukaan myös menestyneet maaseudun perheyritykset, jotka haluavat olla osa ‘Pienten Parvea’. Omalla esimerkillään ja kyvykkyydellään ne luovat uskoa ja uskallusta toimintansa alkutaipaleella oleville ja tuovat kokemusta, tietoa ja oman alansa huippuosaamista niiden pienimpienkin  ulottuville. Vastapainoksi pienemmät tuovat näkemystä asiakaspinnan tarpeista ja voivat tarjota paikallisia palveluja osaksi tuotepakettien kehittämistä.

Porukan yhteistoiminta

perustuu avoimuuteen, reiluun peliin, tasa-arvoisuuteen  ja win-win -ajatteluun. Jokaisella on Porukalle jotain annettavaa, ja kaikkia kunnioitamme saman arvoisina toimialasta, yrityksen koosta tai henkilötaustoista riippumatta. Porukan toimintaa on kehitetty yhteistyössä Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittaman ALL-YOUTH -hankkeen ja siihen liittyvän Tieto Kiertoon -mallin  kanssa.

Porukan yhteinen alusta

on  toimintatavaltaan avoin yhteisö, jonka tavoitteena on tukea siihen liittyneiden ihmisten ja pienyrittäjien toiminnan kehittymistä yhteistoiminnan avulla. Alustan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Kerätyillä osallistumismaksuilla ja myynnistä perittävällä provisiolla katetaan teknisen toimintaympäristön kustannusten lisäksi yhdessä sovitut markkinointi- ja koulutustoimenpiteet. Kokeneet yrittäjäjäsenet saavat uusia asiakkaita ja saavat näkyvyyttä toiminnalleen, pienemmät pääsevät toiminnan alkuun ja tuovat kokeneemmille näkemystä asiakaspinnan tarpeista. 

Porukan Tukitiimi

koostuu järjestelmässä mukana olevista toimijoista (yrittäjät tai yksityiset ihmiset), joiden kanssa sovitaan yhteisistä markkinointi- ja koulutustoimenpiteistä jäsenille. Tukitiimiin voivat liittyä eri alojen osaajat. Tukipalveluja  tiimiläiset tarjoavat harkintansa mukaan pro bono -periaatteella maksutta muille jäsenille,  maksullisia palveluja Tukitiimin jäsenet voivat tarjota Porukan kaupan kautta.    Järjestelmän  omistaja, kehittäjä ja vastuullinen ylläpitäjä on Virena Ky.

Toimintaympäristö ja kustannukset

IdeaVire Porukan toiminta-alustana

sisältää verkkosivuston, verkkokaupan, kurssialustan, tukifoorumin, ajanvarauskalenterin mahdollisuudet  ja yhteistyöhön digitaalisia työkaluja. Tukifoorumilla on sekä maksuttomia, että maksullisia palveluja saatavilla.  Porukan yhteinen kauppa on toteutettu WooCommerce- alustalla ja siihen liitetyllä WCFM-Marketplace- sovelluksella.  

Porukan sivustolla ja kaupassa

jokaisella jäsenellä on mahdollisuus jäsenpakettiensa mukaisesti markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan alustalle rakennettavalla verkkosivullaan ja verkkokaupassaan, ja käyttää jäsensivujen maksuttomia  tukipalveluja rajattomasti. Tukipalveluja kehitetään jäsenten toiveiden mukaan, ja niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset koulutuspaketit (verkossa), asiakirja- ja lomakepohjat, markkinoinnin materiaalimallit jne.  Maksullisia palveluja tarjoavat tässä vaiheessa mm. IT- alan,  taloushallinnon ja markkinoinnin/ yritysrahoituksen asiantuntijat. Jäsenet voivat halutessaan liittyä Tukitiimiin ja tarjota sekä maksuttomia, että maksullisia ammatillisia tukipalveluja järjestelmän sisällä muille jäsenille.

Porukan verkkokaupassa

Jokaisella  jäsenellä on mahdollisuus tarjota jäsenpakettiensa mukaisesti omia tuotteitaan ja palvelujaan myyntiin omalta Kauppiassivultaan. Jäsenillä on täydet muokkausoikeudet omaan kauppaansa.

Moderaattorina toimii järjestelmän ylläpitäjä, jäsenet vastaavat itse oman kauppansa lainmukaisuudesta. Kaupan myynneistä peritään 5% provisio, jolla katetaan maksunvälityskulut. Mikäli voittoa jää, käytetään se lyhentämättömänä kaupan tuotteiden markkinointiin.

Kukin kauppias tekee itsenäisen toimitussopimuksen tuotteiden toimittamiseksi. Verkkokaupassa ovat käytössä korttimaksut, tilisiirto ja lasku maksuvaihtoehtoina.  Verkkokauppaan voi laittaa fyysisten tuotteiden ohella myyntiin digitaalisia tuotteita (esim. pääsyliput, verkkokurssit ja media), varattavia tuotteita (esim. tilavuokraus) ja palvelutuotteita (ajanvaraus).  Mikäli sinulla on jo oma myyntikanava, ohjataan yhteiskaupasta suoraan omaan kauppasi tuotesivulle.

Porukan markkinoinnissa

ensisijaisina välineinä toimivat yhteinen verkkokauppa, blogit ja niihin liitetyt yhteismarkkinoinnin kampanjat. Lisämyyntikanavina toimivat suoramyynti ja suosittelu.

Verkkokaupassa myytäville tuotteille tehdään erikseen sovittaessa markkinointikampanjoita mm. uutuuksista, yhteistuotteista (esim. yritysmyynti) ja kausikampanjoina tiimeittäin (esim. joulu/ pääsiäinen yms.).  

yleiskuva palvelut

Jäsenyys ja jäsenmaksu

Jäsenpalvelut

kuten tukifoorumin, maksuttomat kurssit  ja tukitiimin henkilökohtaisen palvelun saat käyttöösi nimellisellä 24,80 euron vuosimaksulla.

Verkkokauppaominaisuudet ja oman esittelysivun saat käyttöösi ostamalla Noviisi -jäsenpaketin 62 eur  vuosimaksuhintaan. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Jäsenyyden voi lopettaa milloin tahansa, ja molempiin sisältyy maksuton 30 päivän kokeilujakso.

Lisätietoja  jäsenyydestä ja käytännön toimista voit aina kysyä sähköpostitse info@virena.fi tai soittaa p. 040 7301300 (Virpi Pakarinen). Otamme mielellään vastaan kaikenlaisia kehitysehdotuksia, että tästä alustasta saadaan kaikkia toimialoja ja toimijoita parhaiten hyödyttävä kokonaisuus.